Valid HTML 4.0 Transitional

Poprawny CSS!

Poprawny XML!

Apache powered!

PHP5 powered!

Postgresql powered!

Piotr Greniewski - lista publikacji

Spis treści:

 • 01. Słownik pojęć MRP II - Warszawa, 1996 r.
 • 02. Baan 4.0-Finanse: Dokumentacja Systemu Przetwarzania Danych, Warszawa - 1998 r.
 • 03. Geneza ERP, Warszawa 1999 r.
 • 04. Tłumaczenie książki „Implementing Baan” wydawnictwo QUE, Warszawa - 1999 r.
 • 05. Słownik pojęć ERP - Warszawa, 2000 r.
  • 06. Opis funkcjonalny systemu Baan, Warszawa - 2002 r.
  • 07. Zrównoważony rozwój: Zbiór opracowań. Opracowanie IV: ERP jako metoda kierowania podażą we współczesnych korporacjach, Warszawa - 2002 r.
  • 08. Metoda przypadków użycia – system ERP, Warszawa - 2004 r.
  • 09. Projektowanie homogenicznych aplikacji w UML (część 1), Warszawa - 2005 r.
  • 10.Projektowanie homogenicznych aplikacji w UML – implementacja (część 2), Warszawa - 2005 r.
  • 11. Projektowanie aplikacji w UML, Warszawa – 2007 r.
  • 12. Wybrane zagadnienia dotyczące procesów biznesowych, Warszawa - 2009 r.
  • 13. Budowa strony www za pomocą klasy DOM Document, Warszawa - 2009 r.
  • 14. Wybrane zagadnienia dotyczące procesów biznesowych (część II), Warszawa - 2010 r.
  • 15. Programowanie sieciowe w języku PHP, Warszawa - 2010 r.
  • Pozycje: 01,03, 04, 05, 06 - prace wspólne z dr hab. Markiem J. Greniewskim